Välkommen till                                                          Hunnebostrands Stenprodukter               

           Stenprodukter, Gravstenar och Gravvårdsarbeten i Bohuslän

Vi finns i Hunnebostrand, i vackra Sotenäs kommun - mitt i hjärtat av norra Bohuslän - mellan havets slipade klippor och handhuggna stenar som minner om svunna tiders stentillverkning. 

Sedan urminnes tider har människor rest stenar över sina kära bortgångna. Stenen är evig precis som vi vill att minnet av den bortgångna ska vara.

Vi utför nytillverkning av gravstenar, textkompletteringar på redan befintliga, omförgyllningar och ommålningar mm, samt gravstensprodukter och minnesstenar för djur.  Vi utför även rengöring av gravvårdar, omdubbningar och omgjutningar av lutande/nedlagda gravstenar samt diverse övriga arbeten med sten,

Vill du ha hjälp med något av ovanstående, är du välkommen att kontakta oss. Telefonnummer, mailadress och var vi finns hittar du här, eller i menyn till vänster under rubriken "Kontakta oss".