Välkommen till

Hunnebostrands Sten-och Gravvårdsprodukter!

Vi finns i Hunnebostrand, i vackra Sotenäs kommun - mitt i hjärtat av norra Bohuslän - mellan havets slipade klippor och handhuggna stenar som minner om svunna tiders stentillverkning. 

Sedan urminnes tider har människor rest stenar över sina kära bortgångna. Stenen är evig precis som vi vill att minnet av den bortgångna ska vara.

Vi utför mestadels tillverkning av gravstenar och gravstensprodukter samt minnesstenar för djur, men har även övrig tillverkning av stenprodukter och arbeten med sten. Dessutom utför vi även textkomplettering, omförgyllning/ommålning, rengöring, omdubbning, omgjutning mm, samt även iordningställande av, från Kyrkan, nedlagda gravstenar. Vi utför även sådana arbeten åt Brogranit..

Vill du ha hjälp med något av ovanstående, är du välkommen att kontakta oss. Telefonnummer, mailadress och var vi finns hittar du här, eller i menyn till vänster under rubriken "Kontakta oss".

Under den pågående pandemin med Covid 19 som nu tyvärr ökar igen, och efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd, så ser vi helst att ni i första läget kontaktar oss via telefon eller mail och även innan besök - dels så att vi finns på plats och dels så att detta i så fall, så säkert som möjligt, kan ske utomhus. Mycket, som uppritade skisser över tänkta gravstenar, val av teckenstil och dekorer mm, går att genomföra dataledes. Detta för allas våran säkerhet, och hjälp med att begränsa och stoppa pandemin.


Vi stödjer: