Välkommen till

                     Hunnebostrands Stenprodukter!

                      Stenprodukter, Gravstenar och Gravvårdsarbeten i Bohuslän

Vi finns i Hunnebostrand, i vackra Sotenäs kommun - mitt i hjärtat av norra Bohuslän - mellan havets slipade klippor och handhuggna stenar som minner om svunna tiders stentillverkning. 

Sedan urminnes tider har människor rest stenar över sina kära bortgångna. Stenen är evig precis som vi vill att minnet av den bortgångna ska vara.

Vi utför nytillverkning av gravstenar, textkompletteringar på redan befintliga, omförgyllningar och ommålningar mm, samt gravstensprodukter och minnesstenar för djur.  Vi utför även rengöring av gravvårdar, omdubbningar och omgjutningar av lutande/nedlagda gravstenar samt diverse övriga arbeten med sten,

Vill du ha hjälp med något av ovanstående, är du välkommen att kontakta oss. Telefonnummer, mailadress och var vi finns hittar du här, eller i menyn till vänster under rubriken "Kontakta oss". 

----------------------------------------------------------

Säkerhet i samband med rådande pandemi:

Under den pågående pandemin med Corona Covid 19 /Onicron  som nu tyvärr ökar upp igen, och efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd, så ber vi er att ni i första läget - innan besök - kontaktar oss, antingen via telefon eller via mail. Detta dels så att vi finns på plats vid ert besök, och dels så att detta kan ske så säkert som möjligt utomhus på rekommenderat behörigt avstånd, och gärna med munskydd. 

Mycket - som val av sten, form, mått, teckenstil, dekor mm - går att genomföra dataledes, och kan mailas till er. Ni får även skissförslag på stenen med aktuell textstil och årtal mm.

Detta för allas våran säkerhet, och hjälp med att begränsa och stoppa pandemin.