COVID19

Med tanke på COVID19

Under den pågående pandemin med Covid 19 som nu tyvärr ökar igen, och efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd, så ser vi helst att ni i första läget kontaktar oss via telefon eller mail och även innan besök - dels så att vi finns på plats och dels så att detta i så fall, kan ske så säkert som möjligt utomhus.

Mycket - som uppritade skisser över tänkta gravstenar, val av teckenstil och dekorer mm - går att genomföra dataledes.

Detta för allas våran säkerhet, och hjälp med att begränsa och stoppa pandemin.