En Minnessten över en kär vän som fattas dig

Sorgen när ett husdjur dör - att mista en älskad och trogen vän..

Att mista ett älskat husdjur kan vara en oerhört smärtsam upplevelse. Det inte många mänskliga relationer som innehåller samma kravlösa kärlek som relationen mellan ett husdjur och dess ägare. För många människor är relationen till ett djur det närmaste vi någonsin kommer upplevelsen av äkta trogen vänskap - en vän som alltid funnits där under tiden tillsammans. Oavsett om djuret har levt ett långt och lyckligt liv tillsammans med oss, eller om man nyss har träffats, så är saknaden och tomheten stor. Många djurägare vill ha en gravsten/minnessten att sätta på graven, i trädgården eller i hemmet för att kunna gå till och sörja, kanske tända ett ljus vid - och för att minnas sin älskade vän som nu fattas.  

Förslag på sådana minnesstenar kan du se i länken nedan. Har du kanske något eget förslag som du känner passar bättre, så hör av dig till oss med det förslaget.