Gravstenar/Gravvårdar /Stenarter

Vackert huggna i naturens mest beständiga material, bildar kyrkogårdens gravstenar en bro till tider som aldrig kommer åter. Alla med speciella karaktärer och utsmyckningar. På samma sätt kommer en gravsten inte bara bli ett minnesmärke över en saknad anförvant, utan också ett tidsdokument för framtida kyrkogårdsvandrare.

För oss är det viktigt att gravvården blir precis som du har tänkt dig. En gravvård är ju någonting personligt - en unik sten rest till minne av en unik människa.

Då kyrkogårdar kan ha olika bestämmelser för vilka gravstenar de godkänner, som att de skall passa in på gravplatsen både storleksmässigt och estetiskt, så kontrollerar vi detta med dem först, innan tillverkning av din beställning.

Utöver tillverkningen ingår även leverans och montering av stenen på plats.

Mycket - som val av sten, form, mått, teckenstil, dekor mm - går att genomföra dataledes, och kan mailas till er. Ni får d¨å även skissförslag på stenen med aktuell textstil och årtal mm.

Gå gärna in på länken nedan och  se ett urval av gravstenar med olika former, texter, dekorer och färger,  eller om du har en egen bild på någon sten och utförande som du önskar.