Textkomplettering, rengöring, restaurering av nedlagda gravvårdar.

Gravstenar och gravvårdar kan efter några år behöva renoveras. Väder, vind, mossa och alger kan orsaka att stenen bli smutsig och texten otydlig ut. Då kan en tvätt behöva göras och eventuellt även texten behöva målas- / förgyllas om igen.

Sättningar i marken kan få stenen att luta med åren som då behöver rätas upp igen. bland behövs att dubbarna byts, ibland även omgjutning av sockeln för att gravstenen skall stå rakt och stabilt igen.

Detta är arbeten som vi också utför. Kontakta oss gärna för frågor och offert.

Vi utför även de flesta arbeten åt Brogranit i Munkedal, avseende iordningsställande av lutande och nedlagda gravstenar.