Vår integritetspolicy, användande av cookies och hantering av personuppgifter:


Insamling av information:

Vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR). Kontakta oss / Vår integritetspolicy

Vi samlar alltså in information från dig när du beställer en gravsten eller en annan produkt hos oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer och eventuellt om du lämnar uppgifter om en tredje kontaktperson dennes uppgifter. Gäller det gravsten samlar vi även in uppgifter om namn och årtal på stenen, vilken kyrkogård samt gravplatsnummer etc.

Användning av informationen:

Den information vi får ifrån dig används för att kunna genomföra din beställning och även för att vi skall kunna kontakta dig vid eventuella frågor som dyker upp angående din beställning samt även för fakturering efteråt.  Vi är de enda som handhar informationen som vi får av dig, och vi lämnar inte ut detta till någon annan.

Använder vi oss av cookies:

Ja, våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användaren intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Ta del av, ändra eller radera dina uppgifter:

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du oss. Om du inte längre vill att vi skall ha kvar uppgifterna du lämnat oss, så raderar vi dessa permanent efter meddelande om detta ifrån dig.