Naturstenar

Att ha naturens egna slipade stenar som gravstenar blir allt vanligare. Nedan ses exempel på sådana.