Stensorter

Mest arbetar vi med granit i vår tillverkning. Den utgör en stor del av Sveriges berggrund och är mycket hård, sprickfri och är okänslig för surt regn samt har en ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering. Men givetvis arbetar vi även med flertalet andra stensorter, och nedan ses de vanligaste. Dock kan färg och mönster variera ifrån sten till sten.

Stensorter
Stensorter

Olika ytor gör att stenen framträder olika, och dessa går att välja till alla de olika stensorterna:  Först ses polerad yta, sedan finhuggen, flammad, naturlig, huggen och sedan sågad yta. Vi har även naturstenar som används mer och mer.

Naturstenar  (bilden ovan) har blivit allt vanligare som gravstenar.